Arabesk Olayı (Milliyet Sanat 1980)

        

        


Ünlü filozof Arthur Schopenhauer'ın sanat hakkındaki düşünceleri:

"Sanat ve felsefe yapıtlarında gördüğümüz, nesnelleştirilip, ses, dil ya da görüntüler aracılığıyla yeniden ifade edilen kendi acılarımız, kendi mücadelelerimiz. Sanatçılar ve filozoflar bize yalnızca neler hissettiğimizi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yaşadığımız deneyimleri bizden çok daha büyük bir ustalıkla ve çok daha zekice dile getiriyor, yaşamımızın bize özgü olduğunu bildiğimiz ama kendi başımıza asla tam olarak anlamlandıramadığımız yanlarını alıp onlara biçim veriyorlar.

İçinde bulunduğumuz durumu bize açıkça göstererek kendimizi o kadar da yalnız hissetmememiz, çok büyük bir şaşkınlık içine düşmememiz için bize yardım etmiş oluyorlar.

Sanat da felsefe de, farklı yöntemler kullanmasına karşın aynı amaca hizmet eder: İkisi de, Schopenhauer'ın deyişiyle, acıyı bilgiye dönüştürür."

Alain de Botton


www.guldenkarabocek.org